Åbent brev fra DIF’s formand Niels Nygaard

//Åbent brev fra DIF’s formand Niels Nygaard

Kære alle foreninger, frivillige og idrætsudøvere i DIF

De seneste måneder har været de mest bekymrende og udfordrende i de 13 år, jeg har været formand for DIF. Men jeg tror heller aldrig, at jeg har været så imponeret.
Imponeret over i hvor høj grad I har udvist ansvarlighed, forsvarlighed og tålmodighed.

Med stolthed har jeg fulgt, hvordan vores forbund og alle jer ude i foreningerne har overholdt forbuddet
mod at bruge de indendørs faciliteter og fulgt opfordringen til at sætte de udendørs idrætsaktiviteter på pause.

I har udvist stort medansvar for at få Danmark på ret corona-kurs igen. Også selvom det har haft omkostninger.

Se hele brevet her….

Oprettet af | 2020-05-18T14:38:21+02:00 18. maj 2020|Nyt fra forbundet|