Love m.v.

//Love m.v.
Love m.v. 2024-05-02T05:40:20+02:00

Danmarks Bowling Forbunds juridiske fundament består af:

– Love og lovregulativer
– Bestemmelser
– Spilleregler
– Propositioner

Hertil kommer en dommerhåndbog, adfærdskodeks vedrørende doping og matchfixing samt styringsdokumenter om god foreningsledelse: ”Code of Conduct” og forretningsorden for bestyrelsen og forbundets faste udvalg.

Læs mere i de enkelte dokumenter nedenfor.

Love og lovregulativer
Lovene er grundlaget for forbundets formål organisatoriske og opbygning. Herunder repræsentantskabet, bestyrelsen, administrationen samt de faste udvalg. Hertil kommer love for forbundets regnskab, formue, revision samt tegningsforhold.

Lovregulativerne kan opdeles i to hovedtemaet: Et tema der dækker medlemsklubbernes rettigheder og pligter i relation til deres medlemskab af forbundet, samt et tema for nogle af forbundets faste udvalgs arbejdsområder og kompetencer.

Bestemmelser
Forbundets bestemmelser kan opdeles i fire hovedtemaer. Et tema der dækker forbundets sportslige aktiviteter; mesterskaber, stævner og turneringer. Hertil et tema for rekorder og hædersbevisninger, et tema om amatørstatus samt et tema vedrørende forbundets fonde.

Spillereglerne er gældende for alle sportslige aktiviteter udbudt af Danmarks Bowling Forbund og dets udvalg. Aktiviteter godkendt af Danmarks Bowling Forbund og udbudt af forbundets medlemsklubber er tillige underlagt spillereglerne.

Code of Conduct og forretningsorden for bestyrelse og udvalg

De Nationale Antidopingregler og Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ VIII om manipulation af idrætskonkurrencer og tilsvarende uetisk adfærd (matchfixing), skal fremme idrættens integritet og bevare ”idrættens ånd”. Begge regelsæt er idrætsregler ligesom de regler for idrætskonkurrencer, der regulere de betingelser, under hvilke idrætten udøves. Atleter og andre personer omkring idrætten acceptere disse regler som betingelse for deltagelse og er bundet af disse regler, der har hjemmel i ”Lov om fremme af integritet i idrætten”.

Danmarks Bowling Forbund er som medlem af Danmarks Idrætsforbundet underlagt De Nationale Antidopingregler og Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ VIII. Danmarks Bowling Forbunds adfærdskodeks om doping og matchfixing er en summarisk gennemgang De Nationale Antidopingregler og Danmarks Idrætsforbunds lovregulativ VIII.

Der foreligger ingen kendelser

Dommerhåndbogen er en vejledning til brug i forbindelse med opgaven som dommer.

I tilfælde af indberetning af atleter eller protestafgivelse jf. DBwF´s spilleregler, skal denne dommerrapport udfyldes.
Rapporten sendes elektronisk til disciplinærudvalgets leder, der herefter tager den fornødne action.

Trin 1 af 3 - Oplysninger om dommer

DBwF ønsker, at skabe et bedre og mere nuanceret overblik over baneforholdene i forbindelse
med forbundets aktiviteter.

Formålet er, at kunne tydeliggøre eventuelle udfordringer overfor ledelsen, i det konkrete center.

Dommerrapporten er ikke et redskab, der har til formål at udstille eller skabe unødvendig kritik af et center.
Forbundet vil derimod med rapporten som fakta, søge dialog med centerledelsen, med henblik på udbedring af udfordringerne.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

DBwF ønsker, at skabe et bedre og mere nuanceret overblik over baneforholdene i forbindelse
med forbundets aktiviteter.

Formålet er, at kunne tydeliggøre eventuelle udfordringer overfor ledelsen, i det konkrete center.
Rapporten er ikke et redskab, der har til formål at udstille eller skabe unødvendig kritik af et center.

Forbundet vil derimod med rapporten som fakta, søge dialog med centerledelsen, med henblik på udbedring af udfordringerne.
Vi gør endvidere opmærksom på, at dommeren også har mulighed for at foretage indberetning via dommerrapporten.

En holdleder rapport vil ikke have indflydelse på kampens resultat!!
Ønsker man at nedlægge af protest skal dette sker i overensstemmelse med Danmark Bowling Forbunds spilleregler afsnit 11