Besøg af udviklingskonsulent

/Besøg af udviklingskonsulent
Besøg af udviklingskonsulent 2019-07-25T13:26:00+02:00

Alle klubber kan få et klubbesøg af udviklingskonsulenten og få belyst de muligheder der er for klubudvikling. Hverken besøg eller deltagelse i klubudvikling koster klubben noget.

Grundstenen for klubudvikling er at der er styr på det organisatoriske, på drift og ledelse.
Det giver mere luft i det daglige, og dermed mere plads til udvikling. Det giver synlighed og gennemsigtighed i klubbens opgaver og rutiner. Uddelegering af opgaver og poster lettes.

Forældre i bowling
En aften for forældre der har børn, der spiller bowling
Deltagerne kan få en høj grad af indsigt i den daglige ledelse af bowlingklubben og dermed blive en mere aktiv del af klubben. Samtidig drøfter vi forældrerollen.

Klubbens Årsplan
En årsplan for klubben kan hjælpe til at få et overblik over hvilke opgaver der skal løses, hvornår og hvem der skal gøre det. Samtidig kan årsplanen give en række sidegevinster, f.eks. en beskrivelse af interne og eksterne rutiner, afsløre spidsbelastningsperioder, virke som informationsredskab og give overblik over ressourceforbrug.

Har din klub brug for en træner.
Ønsker din klub at få ny inspiration i form af hjælp fra en uddannet træner?
Kontakt din udviklingskonsulent, så vil han gerne hjælpe med at skaffe jeres klub en træner,