Medlemsudvikling 2019

Medlemstallet er steget for børn og unge samt 70+

Hvert år ved årsskiftet opgør DIF medlemstallene for de enkelte forbund og idrætsgrene, hvilket foregår ved at hver klub skal indberette deres medlemstal, såkaldte CFR tal, til DIF. Resultatet for 2019 viser, at kurven fortsat er flad, og vi er blevet flere unge og 70+.

18. MAJ 2020
AF: TINA KIRSTEN ANDERSEN

Overordnet en lille fremgang
Vi er gået fra 4835 medlemmer i 2018 til 4864 medlemmer i 2019, hvilket giver os en procentvis stigning på 0,6% og er stort set på niveau med tallene for 2017 og 2018.

Fremgang af børn og unge medlemmer
Statistikken viser at bowlingklubberne har haft en tilgang af hele 97 børn og unge-medlemmer. Dette svare til en stigning på hele 18,6% siden sidste år. De seneste år har der været en særlig fokus på børn og unge. Flere klubber har haft fokus på udvikling, der har været afholdt kurser og Skole-OL, samt flere sociale tiltag, alt sammen med et særlig fokus på børn og unge.

Fald i antallet af voksne
Vi er desværre gået tilbage i antallet af voksne medlemmer. Statistikken viser et fald i antallet af 19-69 årige. I 2018 var vi 3259 medlemmer mens vi i 2019 var 3114 medlemmer. Det svarer til et frafald på 145 personer. Klubber såvel som DBwF må stå sammen om at ændre denne udvikling, og skabe gode forhold og tilbud for nuværende, tidligere og fremtidige voksenmedlemmer, og på den måde styrke bowlingsporten og klubberne.

Så hvad gør vi?
Danmark Bowler Kampagnen
I øjeblikket arbejdes der på udviklingen af ”Danmark Bowler” kampagnen, som handler om fællesskab. Det handler om at promovere vores sportsgren og få flere til at dyrke den. Derfor skal vi have Danmark ind i bowlingklubberne og opleve vores gode klubmiljø og dyrke bowlingsporten sammen med os. Med en fælles indsats, kan ”Danmark Bowler” blive en succes, der skaber fællesskab og sammenhold i klubberne, mere synlighed samt få flere medlemmer til klubben. Dette opnår vi bedst ved at stå sammen. Derfor opfordres klubberne til at bakke op om kampagnen. Der vil blive meldt mere ud, når vi er længere i udviklingen af kampagnen, der p.t. er udskudt til foråret 2021.

Ny projektleder med fokus på organisation og reaktivering
I oktober 2019 ansatte DBwF en ny projektleder, Tina Andersen, som gerne vil hjælpe klubberne i forhold til at få overblik og inspirere til udviklingsmuligheder samt hjælpe til med at få jeres ideer ud i verden. Tina kan kontaktes på telefon 40457696 samt tka@bowlingsport.dk

Hvad kan den enkelte klub gøre for, at en klubkammerat kommer tilbage til klublivet?
For de fleste af os gælder det, at bowlingsporten er en social sport. Det er trist når et medlem forlader klubben. Derfor opfordres klubberne, og deres medlemmer, til at kontakte tidligere medlemmer, og undersøge, hvad klubben kan gøre for at medlemmet kommer tilbage i klubmiljøet. Interessen for det enkelte tidligere medlem kan betyde, at medlemmet føler sig godt behandlet, og dermed ønsker at komme tilbage til klubmiljøet. Dette gælder også i forhold til nuværende medlemmer.

Stigning af 70+
Med beslutningen om at optage pensionistklubber i DBwF, er vi blevet et lidt mere helstøbt forbund. Det seneste år har der været fokus på at informere de danske pensionistklubber om de tilbud vi har i Danmarks Bowling Forbund. Det har betydet at der indtil nu har optaget 7 nye klubber. De tre første indgår i medlemsstatistikken mens de sidste 4 klubbers medlemstal ikke indgår i medlemsstatistikken for 2019, da de først er optaget efter indrapporteringen.

Med optaget af pensionistklubberne, er der sket en medlemsvækst på 77 personer i alderen 70+. Det svarer til en medlemsfremgang på 7,3% for denne målgruppe.

Sammen med de første optagne pensionistklubber er der blevet oprettet et motions- og ældre udvalg, som er i gang med at udvikle initiativer for denne målgruppe.

Vi ser positivt på fremtiden og glæder os til, forhåbentligt snart at få sat gang i sporten igen.

Spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål til artiklen, medlemstal eller klubspecifikke spørgsmål kan du kontakte Tina Kirsten Andersen

Kontaktoplysninger:
Tka@bowlingsport.dk
40457696

Oprettet af | 2020-05-19T09:49:45+02:00 18. maj 2020|Børn & unge, Nyt fra forbundet, Senior / breddeaktiviteter|