Vores værdisæt

/Vores værdisæt
Vores værdisæt 2018-08-27T12:27:32+02:00

Project Description

Skal være gensidig
Accept af beslutninger
Konstruktiv – ikke ødelæggende
Åbenhed overfor medlemmer
Forstående
Anerkendende
Respekt for forskellighed
Tænk før du taler
Respekt for andres meninger og arbejde
Respekt for demokratiske beslutninger
Mødes i øjenhøjde
Imødekommenhed
Respektere de rammer, vi selv har været med til at definere
Respekt for andres holdninger
Søge kompromisser
Respekt for organisation og medlemmer
Konstruktiv tale/kommunikation
Respekt for individet
Respekt for vores sportsgren
Skab personlig kontakt/henvendelse, for at undgå misforståelser
Villig til samarbejde

RESPEKT

Vær åben for andres holdninger (lyt)
Tal samme sprog (definer sprog)
Kommuniker pænt
Åbenhed
Tal og skriv pænt til alle
Respekt for andres meninger i dialogen
Henvend dig direkte til personen
Dialog er mere end envejskommunikation
Accept af holdninger
Dialog skaber udvikling
Respekt og dialog = sammenhold
Turde sige frustrationer og bekymringer højt (men siges med respekt)
Personlig henvendelse (ingen snak i krogene). Det kan virke bedre end på skrift
Konstruktiv tale – ordentlig tale
Accepter svar fra modpart, trods uenighed
Konstruktiv kritik

DIALOG

Skabe gensidig respekt
Skabe dialog
Skabe fælles mål
Selvrespekt
Respekter
Enighed om retning mod samme mål
Kommunikation
Opsætte fælles mål
Respekt for beslutninger
Kulturbærer
Brug hinanden
Støtte hinanden
Tryghed
Engagement i klubregi
Være villig til at forsvare vores fælles idrætsgren, vi vil jo alle gerne bowlingen.
Vi hæver selv sporten sammen og dermed respekten om sporten.
Væk fra ”os/dem”. Vi er VI!

SAMMENHOLD

Visionær holdning
Finde løsninger
Tålmodighed
Målrettethed
Villig til at lære
Uden udvikling = ingen motivation
Forandringsvillighed
Fokus på social udvikling
Kontinuitet også vigtig. Holde fast i det der virker og ikke kun udvikle, for at udvikle
Udvikling= sammenhold, respekt og dialog
Turde være nysgerrig
Turde drømme
Innovativ
Nytænkning
Åbenhed overfor ændringer
Fokus på det sociale, hjælper også udvikling
Udvikling både på det personlige og det sportslige niveau
Udvikling både på organisations, udvalgs og trænerniveau (uddannelse, kurser, m.v.)

UDVIKLING

Project Details