Læs om olieprofiler

/Læs om olieprofiler
Læs om olieprofiler 2018-08-27T12:16:43+02:00

Project Description

Der er mange ting, der gør sig gældende, når man som bowler skal prøve at læse og ikke mindst forstå, hvordan en olieprofil skal spilles. Det kan selvfølgelig være profilen i sig selv, men også underlagets type, stand og topografi, temperatur og fugtighed i hallen, olietype(r), sæbetype og blandingsforhold osv. I det følgende beskrives, hvilke ting i profilens opbygning, der er vigtige at være opmærksom på. Det er samtidig vigtigt at bemærke, at alting er relativt i forhold til hver enkelt spillestil.

Nedenstående vil primært gælde for alt andet end house patterns.

Ovenover ses Challenge profilen ”Taj Mahal”. Challenge er Kegels medium kategori for sværhedsgrad. Jeg vil benytte den som eksempel i det følgende.

Jeg har valgt de 4 ting ud, som jeg mener, har den største indflydelse på, hvad udgangspunktet skal være. Det er længde, mængde, antallet af 2-2’ere og Composite grafen.

LÆNGDE: Længden angiver, hvor langt olien ligger ned ad banen. Der er 60 fod til den forreste kegle. Jo længere olien ligger ned, jo mindre skru og omvendt. I dette tilfælde står der øverst til venstre i profilen ud for ”Oil pattern distance” 38 fod. Det er længden på denne profil. Længde er i dag defineret ved kort (op til og med 36 fod), medium (37 til 42 fod) og lang (43 fod og derover). En god tommelfingerregel er, at det optimale exit-point, altså den liste hvor kuglen kommer ud af olien, er længden – 31. Dette er i langt de fleste tilfælde et rigtig godt udgangspunkt. På ”Taj Mahal” vil udgangspunktet være 38 – 31, altså liste 7 som exit-point.

MÆNGDE: Mængden er hvor meget olie, der tilføres hver enkelt bane. I dag er mængden også delt op i 3 kategorier: lav (op til 22 mL), medium (22-26 mL) og høj (26 mL og derover). Mængden på denne profil kan ses øverst til højre ud for ”Volume oil total” og er angivet til 24,56 mL. En god tommelfingerregel i forhold til mængden er, at jo højere mængde jo mere direkte linje mod exit-point skal man have, og ved lavere mængde jo mere vinkel mod punktet.

ANTAL 2-2’ere: På en Kegel-maskine påføres olien som en gammeldags inkjet printer. En nål kører sidelæns henover banen og påfører olie til en børste, når en ventil åbner. En af de ting, der programmes i maskinen, er bl.a., hvilken liste ventilen skal være åben fra og til. En Kegel-maskine kan lægge olie fra liste 2 i højre side til liste 2 i venstre side. Når den gør det, påfører den olie helt ud på kanterne – og som de fleste ved, så er mere olie på kanterne lig med mere glid derude og en sværere profil. I profilens opbygning er det angivet som 2-2’ere.

Der er i langt de fleste tilfælde 2-2’ere på en profil. Det er antallet af dem, der angiver, hvor svær profilen er. Jo flere af dem, jo mere olie på kanterne og dermed sværere – og omvendt. Hvis man på ”Taj Mahal” kigger på alle de små tal, der er i kasserne til venstre for ”Overhead-grafen”, så kan man se, den første linje i den øverste kasse hedder 2-2 og med 3 loads. Det betyder, at maskinen lægger olie fra liste 2-2 3 gange. Den øverste kasse er maskinens kommandoer på vej fremad og den nederste kasse på vej tilbage. Samtidig kan man se, at den næst nederste linje i den nederste kasse hedder 2-2 med 1 load. Dette giver 4 loads i alt og er i medium kategorien på 38 fod. Det er bl.a. derfor, at ”Taj Mahal” befinder sig i Kegels Challenge Series. 2-2’erne på vej fremad tillægges større betydning end dem, der er på vej tilbage.

COMPOSITE GRAFEN: Composite-grafen er en grafisk oversigt over, hvor på banen olien er lagt – det er den nederste graf på profilen. I det område, hvor der på grafen er den stejleste væg af olie, vil banen som regel hjælpe dig mest. Det betyder, at du vil have de tørreste lister ret tæt på dig lige udenfor den optimale linje. Det vil give lidt mere skru i det område. Samtidig vil du have de vådeste lister ret tæt på dig lige indenfor den optimale linje, og det vil medføre lidt mindre skru – i bund og grund mere plads og større margen for fejl uden straf.

På ”Taj Mahal” vil man i højre side af grafen kunne se det stejleste sted omkring listerne 6-7-8. På denne profil er der en lille forskel på højre og venstre side, så i venstre er området mere omkring listerne 7-8-9. Begge dele er fint i tråd med længde – 31, som blev beskrevet tidligere, så på denne profil er der ikke noget ”snyd” eller usammenhæng mellem længde og opbygning.

Jeg håber, denne guide kan hjælpe dig fremadrettet med at forstå den kompleksitet, der er omkring disse profiler.

God vind på banerne og med sportslig hilsen
Mikael Brændeskov

Mange spillere spørger, hvordan man læser og forstår Brunswick Direct + ™ olierings teknologi. Profiloplysningerne er ikke komplicerede at forstå, når du kender nøgleoplysningerne. Nøgleinformationen forenkler læsning af profiloplysninger og hjælper spillerne med at træffe bedre beslutninger på banerne.

Brunswick Direct + -teknologien er det eneste system, der ”skyder” olien direkte til baneoverfladen uden brug af et overførselssystem. Direct + anvender 39 specieldesignede brændstofinjektorer som er modificeret til brug af baneolier. Hver injektor ”skyder” olien på banen i form af en femkant for at dække en liste på bowlingbanen. Injektorerne kontrolleres uafhængigt, og pulsvarigheden justeres på baggrund af den ønskede oliemængde for hver injektor. Da maskinen bevæger sig ned af banen, ”skydes” olien på for hver 3,05 cm, og al olien påføres fremad. En bufferbørste binder injektionerne sammen for at give olieprofilen et glat udseende. Profilen som ses nedenfor har 12.000 ”skud” for at skabe profilen.

Øverst på profilinformationen får du et overblik over, hvor mange zoner profilen er opbygget af. Det giver dig mulighed for at se formen på olieprofilen. Det viser også den afstand, som sæben er påført banen. Men vigtigst af alt viser det dig den samlede længde af profilen, som er vigtigt at vide.

Profilens længde hjælper med at bestemme kuglens breakpoint. Jo kortere længden på profilen er vil som oftest betyde at spillerne skal spille tættere mod ydersiden af banen. Når profilen er længere, vil spillerne bevæge sig mod midten af banen, tættere på forkeglen. Profiler kategoriseret som korte, når de er kortere end 37 fod, mellemlang er mellem 37-42 fod og lang er mere end 42 fod.

Den midterste del af informationen viser formen af hver zone. Profilen ses fra keglerne, og tilbage mod overtrædelseslinien. Under profilen vises den samlede mængde olie, der anvendes til profilen. Volumen er vigtigt, da det giver spillerne en ide om, hvilken type bowlingkugler der skal bruges, og hvor stærke de skal være. Volumen er klassificeret i tre kategorier. Lav volumen er 22,00 ml eller mindre, medium volumen er mellem 22-26 ml og høj volumen er 26 ml og højere.

Den nederste del af informationerne viser oliemængden for hver enkelt zone og en graf med den omtrentlige olie (i ml), der anvendes på hver liste af profilen. Forholdene måles ved at dividere gennemsnittet af lister 3 til 7 (venstre og højre) i gennemsnittet fra lister 18 til 18. Ratio er også klassificeret i tre kategorier. Sport profiler har en ratio på 3: 1 eller mindre. Konkurrencedygtige profiler spænder fra 3: 1 til 5: 1 og recreation profiler er mere end 5: 1.

Dette indlæg er udarbejdet af: 
Tommy Reinhold
VBS Bowling

Project Details